Giống Ổi Ruby

45.000

Giống ổi ruby ruột đỏ không hạt có lớp vỏ xanh bóng ruột thơm ngon ít hạt . Ổi ruby ruột đỏ được đánh giá là khá dễ trồng, ít sâu bệnh và nhanh cho thu hoạch. Trồng 1 năm trở đi đã cho thu hoạch.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)