Lan Kiếm Hoàng Long x Hoàng Đế (trên 6 tháng)

120.000 85.000

Đặc điểm của lan Kiếm Hoàng Long x Hoàng Đế:

Hiện tại cây kiếm Hoàng Long đang được cho lai với cây kiếm Hoàng Đế.

Dòng lan rất nhiều người ưa chuộng vì đặc tính rất dễ trồng, dễ ra hoa, siêng hoa…

Hiện tại giá thành cây cũng rất hợp lí và cũng rất đáng để sưu tầm vào vườn hoa của nhà bạn.

Quy cách:

Cây trồng trong cốc trên 6 tháng đang phát triển tốt, cây cao 5-7 cm

Ship cod toàn quốc

Hết hàng