Lan 5 Cánh Trắng Họng Hồng – Chai Mô

400.000 350.000

Trung tâm bảo tồn giống hoa lan – Chuyên cung cấp lan giống cấy mô các loại

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)