Kiều nữ trái tim

215.000

Chai cấy mô. Chai trên 30 cây. Trung tâm ra chai xử lý cây hộ khách. Khách về chỉ việc ghép chậu. Trung tâm gửi kèm quy trình kỹ thuật.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)