Di Linh Xuân Tân Châu

250.000 215.000

Chai mô trên 30 cây, đủ tiêu chuẩn ra chai. Trung tâm hỗ trợ ra chai xử lý cây hộ khách về chỉ việc trồng. Tặng kèm quy trình hướng dẫn chăm sóc. Mọi thông tin tư vấn kỹ thuật vui lòng liên hệ tiến sỹ Hoa Lan 0967614066

 

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)