Châu như bệt

250.000 215.000

Chai mô 30 cây khoẻ, bộ rễ khoẻ. Tỷ lệ sống trên 90%

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)