Chai mô Ám Tuyên Quang

250.000 215.000

Chai cấy mô gieo hạt, 30 cây/chai. Trung tâm ra chai xử lý cây hộ khách. Tặng kèm quy trình hướng dẫn chăm sóc

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)