Cây công trình, cây xanh đô thị, cung cấp cây xanh đô thị, giống cây ăn quả, Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội.


Cây công trình - Cây xanh đô thị
Cây công trình - Cây xanh đô thị

Các loại cây phục vụ công trình đô thị, cây xanh đường phố ... chất lượng đảm bảo

Chi tiết tham khảo: Mục sản phẩm

Giá : 0 VNĐ
Sẵn trong kho
Số lượng :
Đặc điểm nổi bật
Thông tin sản phẩm

Chúng tôi chuyên cung cây cây công trình - Cây xanh đô thị.

 

Một số giống cây tiêu biểu:

 

Số thứ tự

Tên hàng

Quy cách

1

Cây Long não

- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Các loại kích cỡ

2

Cây Sao đen

- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Các loại kích cỡ

3

Cây Lim sẹt

- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Các loại kích cỡ

4

Cây Sấu

- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Các loại kích cỡ

5

Cây Phượng vĩ, Bằng lăng

- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Các loại kích cỡ

6

Cây Xà cừ

- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Các loại kích cỡ

7

Cây Muồng hoàng yến

- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Các loại kích cỡ

8

Cây Ngọc lan ghép

- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Các loại kích cỡ

9

Cây Bằng lăng

- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Các loại kích cỡ

10

Cây Hoa sữa

- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Các loại kích cỡ

11

Cây Liễu trắng

- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Các loại kích cỡ

12

Cây Lộc vừng

- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Các loại kích cỡ

13

Cây Phượng vĩ

- Cao 2,5 - 3 cm
- Đường kính gốc 5 - 6 cm
- Các loại kích cỡ

14

Cây Sưa

- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Các loại kích cỡ

15

Cây Ban trắng ( móng bò )

- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Các loại kích cỡ

16

Cây Cau vua

- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Các loại kích cỡ

17

Cây Liễu đỏ

- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Các loại kích cỡ

18

Cây Vú sữa

- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Các loại kích cỡ

19

Cây Bàng

- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Các loại kích cỡ

20

Cây Anh đào

- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Các loại kích cỡ