Các giống cây ăn quả được công nhận tiêu biểu | Tin nông nghiệp | Trung tâm giống cây trồng - Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội


Tin nông nghiệp
Các giống cây ăn quả được công nhận tiêu biểu (2013-09-06 10:29:00)

Các giống cây ăn quả được công nhận tiêu biểu

 CÁC GIỐNG CÂY ĂN QUẢ ĐƯỢC CÔNG NHẬN TIÊU BIỂU


 

TT


 

 

TÊN GIỐNG


 

MỨC CÔNG NHẬN


 

NĂM CÔNG NHẬN


 

XEM 
CHI TIẾT

1

    Xoài VRQ XX-1

Sản xuất thử

2006

Chi tiết

 

2

Vải chín sớm Bình Khê

Chính thức

2006

Chi tiết

3

Chuối Tiêu Hồng

Sản xuất thử

2011

Chi tiết

4

Vải chín sớm Yên Hưng

Chính thức

2011

Chi tiết

Vải chín sớm Yên Phú

Chính thức

2011

Chi tiết

6  

Nhãn  chín muộn PH-M99-1.1

Chính thức

2011

Chi tiết

7

Nhãn chín muộn PH-M99-2.1

Chính thức

2011

Chi tiết

8

Nhãn chín muộn HTM-1

Chính thức

2011

Chi tiết

9

Nhãn chín muộn HTM-2

Sản xuất thử

2011

Chi tiết

10

Dứa MD2

Sản xuất thử

2011

Chi tiết