Kỹ thuật chăm sóc | Trung tâm giống cây trồng - Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội

Kỹ thuật chăm sóc
Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc dứa Cayen áp dụng tưới nhỏ giọt và bón phân qua hệ thống tưới
Quy trình kỹ thuật này áp dụng cho các giống dứa cayen đang được trồng phổ biến ở các vùng trồng dứa cayen sử dụng cho ăn tươi hoặc cung cấp nguyên liệu cho chế biến ở các tỉnh phía Bắc.
Quy trình ghép đoạn chồi non áp dụng trong cải tạo vườn nhãn tạp
Áp dụng trên vườn nhãn cũ, giống nhãn nước, trồng từ hạt, chất lượng quả thấp; cành ghép là chồi non của giống nhãn mới tuyển chọn đã được Bộ NN và PTNT công nhận.
Quy trình ghép cải tạo giống vải
Gốc ghép là cây vải thiều, cành mắt ghép là các giống vải chín sớm đã được Bộ NN và PTNT công nhận.
Quy trình kỹ thuật chăm sóc bưởi Phúc Trạch
Áp dụng cho vườn bưởi Phúc Trạch giai đoạn cho quả trồng tại Hương Khê- Hà Tĩnh
Hướng dẫn kỹ thuật trồng chuối tiêu vùng đồng bằng sông Hồng
Kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở Việt Nam”.
Giống Dứa MD2
Giống dứa MD2 có khả năng sinh trưởng khỏe. Thời gian từ trồng đến đủ tiêu chuẩn xử lý ra hoa dao động 340,9 - 345,6 ngày.
Nhãn chín muộn HTM-2
Xuất xứ giống : Xã Song Phương - huyện Hoài Đức - Hà Nội
Nhãn chín muộn HTM-1
Xuất xứ giống: Xã Đại Thành - huyện Quốc Oai - thành phố Hà Nội
Nhãn chín muộn PH-M99-2.1
Xuất xứ giống: Xã Hồng Nam - huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên
Nhãn chín muộn PH-M99-1.1
Xuất xứ giống: Xã Hàm Tử - huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên
Trang    1   2   3   4   5   6   7