Kỹ thuật trồng giống cây ăn quả | Kỹ thuật chăm sóc | Trung tâm giống cây trồng - Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội


Kỹ thuật chăm sóc
Kỹ thuật trồng giống cây ăn quả (2015-10-24 12:03:00)

Kỹ thuật trồng và chăm sóc giống cây ăn quả

 

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC GIỐNG CÂY ĂN QUẢ


Stt

 

Giống cây ăn quả

Soạn bởi

Chi tiết

1

 

 

Kỹ thuật trồng và chăm sóc bưởi diễn

BV

 

  

Xem chi tiết

2

 Quy trình chăm sóc bưởi Phúc Trạch

BV

 

Xem chi tiết

3

Quy trình chăm sóc bưởi da xanh

BV

 

Xem chi tiết

4

Quy trình chăm sóc ổi đông dư

BV

 

Xem chi tiết

5

Quy trình chăm sóc ổi đài loan

N/A

  

Xem chi tiết

6

 

Quy trình chăm sóc ổi không hạt

N/A

 

Xem chi tiết

7

 

 Quy trình chăm sóc cam vinh

N/A

 

Xem chi tiết

8

Quy trình chăm sóc cam V2

BV

 

 Xem chi tiết

 

9

Quy trình chăm sóc cam đường canh

BV

 Xem chi tiết

 

10

Quy trình chăm sóc cam Cara

BV

Xem chi tiết

11

Quy trình chăm sóc chanh 4 mùa

BV

Xem chi tiết

12

Quy trình chăm sóc chanh đào

BV

Xem chi tiết

13

Quy trình chăm sóc chanh không hạt

BV

Xem chi tiết

14

Quy trình chăm sóc táo đại

BV

Xem chi tiết

15

Quy trình chăm sóc táo đài loan

BV

Xem chi tiết

16

Quy trình chăm sóc táo đào vàng

BV

Xem chi tiết

 17

Quy trình chăm sóc táo chua gia lộc

N/A 

Xem chi tiết

18

Quy trình chăm sóc táo thái

 N/A

Xem chi tiết

19

Quy trình chăm sóc chuối tiêu hồng

BV

Xem chi tiết

20

Quy trình chăm sóc chuối tây

BV

Xem chi tiết

21

Quy trình chăm sóc chuối tây thái lan

BV

Xem chi tiết

22

Quy trình chăm sóc nhãn muộn Hưng Yên

BV

Xem chi tiết

23

Quy trình chăm sóc nhãn Hà Tây

BV

Xem chi tiết

24

Quy trình chăm sóc nhãn chín sớm

BV

Xem chi tiết

25

Quy trình chăm sóc cây mít thái

BV

Xem chi tiết

26

Quy trình chăm sóc cây na dai

BV

Xem chi tiết

27

Quy trình chăm sóc cây quýt ngọt

N/A 

Xem chi tiết

28

Quy trình chăm sóc cây Bơ sáp

BV

Xem chi tiết

29

Quy trình chăm sóc cây vú sữa

BV

Xem chi tiết

30

Quy trình chăm sóc cây hồng giòn

BV

Xem chi tiết

31

Quy trình chăm sóc cây hồng nhân hậu

BV

Xem chi tiết

32

Quy trình chăm sóc cây khế

BV

Xem chi tiết

33

Quy trình chăm sóc cây cau

BV

Xem chi tiết

34

Quy trình chăm sóc cây đu đủ

BV

Xem chi tiết

35

Quy trình chăm sóc cây khoai tây

BV

Xem chi tiết

36

Quy trình chăm sóc cây hồng xiêm

BV

Xem chi tiết

37

Quy trình chăm sóc cây xoài thái

BV

Xem chi tiết

38

Quy trình chăm sóc cây xoài đài loan

BV

Xem chi tiết

39

Quy trình chăm sóc cây mãng cầu

BV

Xem chi tiết

40

Quy trình chăm sóc cây sầu riêng

BV

Xem chi tiết

41

Quy trình chăm sóc cây vải thiều

BV

Xem chi tiết

42

Quy trình chăm sóc cây măng bát độ

BV

Xem chi tiết

43

Quy trình chăm sóc cây phật thủ

BV

Xem chi tiết

43

Quy trình chăm sóc cây dừa

BV

Xem chi tiết

42

Quy trình chăm sóc cây chôm chôm

BV

Xem chi tiết