Nhãn chín muộn HTM-2 | Kỹ thuật chăm sóc | Trung tâm giống cây trồng - Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội


Kỹ thuật chăm sóc
Nhãn chín muộn HTM-2 (2013-09-06 10:23:00)

Xuất xứ giống : Xã Song Phương - huyện Hoài Đức - Hà Nội

Xuất xứ giống : Xã Song Phương - huyện Hoài Đức -   Hà Nội

 


Đặc điểm sinh trưởng, phát triển

 

* Hình thái nổi bật: Lá mầu xanh nhạt, ít bóng, phiến lá rộng, mỏng. Quả tròn có mầu vàng sáng, cùi dầy, hơi dai và có mầu trắng đục, vỏ dày. Trung bình 75 quả/kg, tỷ lệ phần ăn được 68,0%, thời gian thu hoạch kéo dài từ 25/8 đến 15/9.

* Sinh trưởng: Khỏe

* Năng suất: Năng suất quả của cây 4 năm tuổi 8 - 10 kg/cây.

* Chất lượng: Tốt, độ Brix trung bình đạt 21%.


Vườn khảo nghiệm giống nhãn chín muộn HTM-2 
tại Hoài Đức-Hà Nội (cây ghép cải tạo)