Nhãn chín muộn PH-M99-1.1 | Kỹ thuật chăm sóc | Trung tâm giống cây trồng - Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội


Kỹ thuật chăm sóc
Nhãn chín muộn PH-M99-1.1 (2013-09-06 10:19:00)

Xuất xứ giống: Xã Hàm Tử - huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên

 Xuất xứ giống: Xã Hàm Tử - huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên

 

Đặc điểm sinh trưởng, phát triển

Hình thái nổi bật
Lá mầu xanh nhạt, ít bóng, mép lá hơi lượn sóng, phiến lá rộng, mỏng, lộc có mầu tím nhạt. 
Quả tròn có mầu vàng sáng, trên bề mặt vỏ quả có nhiều gai nổi rõ (đây là đặc điểm rất khác biệt của giống), cùi dầy, giòn, ráo nước, ít thơm và có mầu trắng đục, vỏ dày. Trung bình 85 quả/kg, tỷ lệ phần ăn được >70%, 
Thời gian thu hoạch 25/8 - 5/9.

 

 

Sinh trưởng: Khỏe

Năng suất: Năng suất quả của cây 4 năm tuổi 8 - 10 kg/cây.

Chất lượng: Tốt, độ Brix trung bình đạt 20,1%