Giống Vải sớm Yên Hưng | Kỹ thuật chăm sóc | Trung tâm giống cây trồng - Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội


Kỹ thuật chăm sóc
Giống Vải sớm Yên Hưng (2013-09-06 10:17:00)

Nguồn gốc: Xã Đông Mai - Huyện Yên Hưng - Tỉnh Quảng Ninh.

 


Đặc điểm giống

 

 

  • Cây sinh trưởng khoẻ, tán cây hình bán cầu, lá có mầu xanh hơi vàng.
  • Chùm hoa to trung bình, phân nhánh dài, cuống hoa có mầu nâu đen.
  • Quả hình tim, khi chín có mầu đỏ vàng, gai thưa trung bình.
  • Trọng lượng quả trung bình 30,1g (30 - 35 quả/kg), tỷ lệ phần ăn được trung bình 73,2%, độ Brix 18 - 20%, vị hơi chua nhẹ.
  • Năng suất trung bình cây 20 tuổi 89,8kg/cây (12 - 16 tấn/ha).
  • Đây là giống chín sớm, thời gian cho thu hoạch 10/5 - 20/5. 

 Vải Yên Hưng tại Quảng Ninh

Vùng trồng: Khu vực Trung du miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng. 


Vải Yên Hưng tại Quảng Ninh