Giống Vải sớm Bình Khê | Kỹ thuật chăm sóc | Trung tâm giống cây trồng - Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội


Kỹ thuật chăm sóc
Giống Vải sớm Bình Khê (2013-09-06 10:12:00)

Nguồn gốc: Xã Bình Khê - Huyện Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh.

 Nguồn gốc:  Xã Bình Khê - Huyện Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh. 


 

Đặc điểm giống

 

  • Cây sinh trưởng rất tốt, tán cây hình bán cầu dẹt, lá có mầu xanh tối. 
  • Chùm hoa to, phân nhánh thưa, dài, cuống hoa có mầu nâu đen. 
  • Quả hình trứng, khi chín có mầu đỏ sẫm, vỏ mỏng, gai thưa, ngắn. 
  • Khối lượng quả trung bình lớn 33,5g (28 - 35 quả/kg), tỷ lệ phần ăn được trung bình 71,5%, độ Brix 17 - 20%, vị ngọt thanh. 
  • Năng suất trung bình cây 30 tuổi 94,2kg/cây (12 - 15 tấn/ha). Đây là giống chín sớm, thời gian cho thu hoạch 5/5 - 15/5.

 


Vùng trồng: Khu vực Trung du miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng