Giới thiệu | | Trung tâm giống cây trồng - Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội

Giới thiệu
Giới thiệu Giới thiệu

Trung tâm chúng tôi chuyên cung cấp: Giống cây ăn quả, giống hoa lan nuôi cấy mô, chế phẩm sinh học, phân bón vật tư nông nghiệp... 

Địa chỉ: Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội.

Email: giongcaytrong.net@gmail.com - Website: www.giongcaytrong.net

Tell: 0466.827.228 - Fax: 043.67.57.301 

 

         

 

I. Định hướng 

Hướng tới nền nông nghiệp sạch, bền vững. 

II. Dịch vụ 

Cung cấp các sản phẩm như:   

1. Giống cây ăn quả, cây bóng mát 

2. Giống chuối nuôi cấy mô, giống hoa đồng tiền cấy mô

2. Hoa lan cấy mô: Hồ điệp, đai châu, vũ nữ, vanda, hoàng thảo, lan rừng...  

3. Chế phẩm sinh học ứng dụng trong chăn nuôi, thủy sản, trồng trọt và môi trường.. 

4. Các thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm.

Chúng tôi rất hy vọng được Quý khách hàng gần xa có những phản hồi, đóng góp ý kiến để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn về mặt chuyên môn cũng như về chất lượng sản phẩm.

 

Xin chân thành cám ơn!