Cây Trám, giống cây trám, bán giống cây trám, giống cây ăn quả, Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội


Giống cây trám
Giống cây trám

Trám là cây lâm nghiệp được trồng khá phổ biến, người ta trồng trám để lấy gỗ và lấy nhựa. Gỗ trám tốt và nhựa trám cũng được dùng vào nhiều việc.

Chi tiết tham khảo: giongcaytrong.net/news/


Giá : 0 VNĐ
Sẵn trong kho
Số lượng :
Đặc điểm nổi bật
Thông tin sản phẩm

Một số lưu ý khi trồng cây trám:

- Xử lý thực bì và chuẩn bị đất:

Thực bì được phát dọn sạch trước thời vụ trồng từ 2-3 tháng, nơi ít dốc, thực bì được dải đều và đốt nơi dốc trên 200 thì băm nhỏ cành nhánh, xếp thành hàng theo đường đồng mức (không đốt). Sau đó tiến hành cuốc hố, kích thước hố 40x40cm. Trước khi trồng 1/2-1 tháng thì lấp hố và kết hợp bón phân (nếu có). Khi lấp hố cần chú ý lấp lớp đất mặt xuoóng trước và đập cho tơi nhỏ, lượng đất lấp vào phải đầy hố, giữa tâm hố phải cao hơn miệng hố từ 3-5cm.

- Trồng cây che phủ đất

Trám trắng là cây ưa bóng lúc nhỏ, do vậy sau khi xử lý thực bì cần tạo lớp cây che phủđất để che bóng cho cây con mới trồng. Cây che phủ đất thích hợp nhất là:

- Tạo lớp thực bì phục hồi tự nhiên (cây gỗ, cây bụi) có chiều cao từ 0,5-0,7m trước lúc đưa cây Trám vào trồng.

- Gieo 1 hàng cây Cốt khí hoặc cây Đậu tràm giữa hai hàng Trám (Cốt khí gieo theo rạch, số hạt khoảng 10kg/1ha, Đậu tràm gieo theo hố cự ly 1m/hố).

- Mật độ trồng

Mật độ trồng thích hợp đối với cây Trám là 1600-2000 cây/ha (3m x 2m, 2,5m x 2m). Trong đó Trám trắng chiếm 50%. Cơ cấu cây trên ha được bố trí như sau: Hỗn giao theo hàng Trám + Keo các loại (tỷ lệ 1:1). hỗn giao theo hàng cây bản địa + Keo các loại (trên hàng cây bản địa bố trí hỗn giao theo cây Trám + Lim xẹt, Giẻ cau tỷ lệ 2/3 Trám + 1/3 cây khác).

- Kỹ thuật trồng

Trồng bằng cây con có bầu làm bằng polyetylen đã được ươm ở vườn ươm từ 9-12 tháng. Lúc trồng cần rạch bỏ vỏ bầu, lấp đất đến cổ rễ và dẫm chặt đất. Cố gắng điều chỉnh cho trục thân cây đứng thẳng.

- Thời vụ trồng

- Các tỉnh phía Bắc từ Thanh Hoá trở ra có thể trồng được cả 2 vụ, vụ xuân vào tháng 3-4 và vụ thu vào tháng 8-9.

- Các tỉnh miền Trung Tây Nguyên nên trồng vào vụ thu khoảng tháng 8 đến tháng 9.

Nên chọn những ngày có thời tiết râm mát, có mưa để trồng cây.

- Cách chăm sóc

Rừng trồng cần chăm sóc liền trong 3 năm đầu (không kể năm trồng), thời gian và kỹ thuật cụ thể như sau:

* Năm thứ nhất: Chăm sóc 4 lần vào các tháng 2,5,8,11 trong đó 2 lần xới xào quanh gốc vào tháng 5,11;1 lần phát cục bộ quanh gốc đường kính rộng 1m vào tháng 2 và 1 lần phát toàn diện vào tháng 8.

* Năm thứ 2,3: mỗi năm chăm sóc 3 lần vào tháng 2, tháng 6 và tháng 10, trong đó 2 lần luỗng phát vào tháng 2, tháng 6 và tháng 10, trong đó 2 lần luống phát vào tháng 2 và tháng 6, 1 lần xới xáo vun gốc vào ttháng 10.