Trung tâm giống cây trồng - Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội

Giới thiệu

Trung tâm chúng tôi chuyên cung cấp: Giống Cây Ăn Quả, Giống Cây Lâm Nghiệp, Giống Cây Lấy Gỗ, Giống Hoa Lan Cấy Mô, Chế Phẩm Sinh Học, Vật Tư Nông Nghiệp...

Cung cấp cây công trình, cây bóng mát, thiết kế thi công sân vườn...

Địa chỉ: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội.  

Website: www.giongcaytrong.net - Email: giongcaytrong.net@gmail.com 

Tell: (024).66.827.228 - Fax: 0243.67.57.301